Aproopto Chat - Greek Video Voice Chat - Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι

Ο ιστότοπος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράνομους σκοπούς ή για την υποστήριξη παράνομων δραστηριοτήτων.

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές, ή οποιουσδήποτε ζημιωθέντες τρίτους κατά τη διερεύνηση των τυχών ποινικών ή αστικών παράνομων δραστηριοτήτων.

Δεν μπορείτε να κάνετε απειλές ή παρενοχλήσεις σε οποιοδήποτε μέλος, ή να ενθαρρύνετε άλλους να κάνουν το ίδιο.

Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη που προωθεί ή ενθαρρύνει τη βία, μισαλλοδοξία, το ρατσισμό, το μίσος, βωμολοχίες ή συκοφαντίες.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο για να να κάνετε Spam δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι πιστεύουν ότι κάνετε spam, ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών από τρίτους δεν επιτρέπεται.

Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε προσωπικές πληροφορίες από τους άλλους χωρίς την άδειά τους.

Μην επιχειρήσετε να συνδεθείτε με λογαριασμούς που δεν είναι δικοί σας.

Μη μοιράζεστε με άλλους τον κωδικό πρόσβασης ή πληροφορίες σύνδεσής σας.

Εμπορικά σήματα ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται να μεταδίδετε ή φορτώνετε οποιοδήποτε υλικό που παραβιάζει κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας,

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο γίνεται με δική σας ευθύνη, διότι ο ιστότοπος δεν μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο των χρηστών.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο για τη μετάδοση κακόβουλων προγραμμάτων, κατασκοπευτικό λογισμικό, ιούς απαγορεύεται αυστηρά.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο για να βλάψετε τη φήμη του παρόντος δικτυακού τόπου ή του προσωπικού της, απαγορεύεται αυστηρά.

Η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού καταγραφής οθόνης για την εγγραφή βίντεο δεν επιτρέπεται. Αν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο θα ενημερώσουμε τις τοπικές αρχές.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο για να προωθήσετε άλλο δικτυακό τόπο ή την επιχείρησή σας δεν επιτρέπεται και κάνοντας κάτι τέτοιο ο λογαριασμό σας θα τερματιστεί αμέσως

Απαγορεύεται η προβολή άσεμνου περιεχόμενου μέσα από τον ιστότοπο, με την δημοσίευση εικόνων η την δημοσίευση εξωτερικών συνδέσμων (web sites)

Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να απαγορεύσουμε την χρήση της υπηρεσίας σε οποιονδήποτε.

Εγγραφή

Η εγγραφή στις υπηρεσίες του ιστότοπου επιτρέπετε μόνο σε ενήλικους (+18).

Κατά την εγγραφή το μέλος υποχρεούται να δηλώνει εάν είναι ενήλικος.

Εάν διαπιστωθεί ανηλικότητα το μέλος διαγράφετε δίχως προειδοποίηση.

Λογαριασμός Μέλους

Το μέλος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, μπορεί να εισέλθει στον ιστότοπο.

Τα μέλη παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνα για τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του λογαριασμού τους.

Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον ιστότοπο εάν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout).

Το site δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Προσωπικά Στοιχεία Χρηστών

Το site συλλέγει προσωπικά στοιχεία μόνο όταν κάποιο μέλος του χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του.

Το site χρησιμοποιεί τα στοιχεία των χρηστών για τους πάρα κάτω λόγους: Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, (Chat, IP διευθύνσεις).

Το site μπορεί -αλλά δεν υποχρεούται- να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τα μέλη των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης κα για κανέναν άλλο σκοπό.

Το site δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή αρμόδια αρχή το επιτάσσει.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο site.

Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς κα για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του site (server, database κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Η IP διεύθυνση του μέλους, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του site δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Το site δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα διορθώσουν ή/και ενημερώσουν ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση.

Το site δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα διορθώσουν ή/και ενημερώσουν ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση.

Εάν το site λάβε οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι μέλος δημοσιεύει οπουδήποτε στο site πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του μέλους.

Το site δίνει το δικαίωμα στα μέλη του να επιλέξουν οποιοδήποτε όνομα μέλους επιθυμούν κατά την εγγραφή τους, αρκεί αυτό να είναι διαθέσιμο και να μην είναι προσβλητικό προς τα υπόλοιπα μέλη.

Αν το όνομα του μέλους θεωρηθεί προσβλητικό από το site, τότε αυτό διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του μέλους.

Το site δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του site σε κανένα τρίτο φορέα.

Το site μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: - Έχει τη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν. - Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το site έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που τα μέλη του site καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το site ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών. - Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Cookies

Το site μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του site. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας.

Το μέλος τού site μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Σε περίπτωση που το μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Προστασία Ανηλίκων

Ο Ιστότοπος απαγορεύει ρητά ανήλικοι κάτω τωv 18 να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Για ανήλικους 15-18 απαιτείται η συγκατάθεση του γονέα.

Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες του Ιστότοπου,ο Ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη.

Αγγελίες Γνωριμιών

Το site δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα μέλη στις σελίδες που φιλοξενούνται Αγγελίες Γνωριμιών και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ορθότητα ή την αλήθεια τους.

Δεοντολογία Μελών

Τα μέλη αποδέχονται ότι, παρόλο που το site παρέχει στα μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν τα μέλη, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του μέλους που προσθέτει αυτό το περιεχόμενο.

Το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύει, αποστέλλει και καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του site.

To site δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του περιεχομένου που αναρτάται από τα μέλη του στις υπηρεσίες του, να ελέγχει το σύνολό του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του site μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το site, για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψουν από τη χρήση περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τα μέλη στις υπηρεσίες του site.

Σε περίπτωση που το site ειδοποιηθεί για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

Η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση απαγορεύονται αυστηρός. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα μέλη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του site για:Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.

Β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

Γ) Μίμηση με παραχάραξη ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του site με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του site.

Δ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.

ΣΤ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

Ζ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.Το μέλος του site κατανοεί και αποδέχεται ότι το site δεν κάνει πλήρη προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το site και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχ την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του site.

Ο Ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Ο Ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν μέλη ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε μέλη που δεν ακολουθούν τους παρόντες όρους χρήσης του site.

Τυχόν καταβληθέντα ποσά από συνδρομητές που παραβίασαν τους όρους του παρόντος και διαγράφτηκαν, δεν επιστρέφονται.

Βλάβη/Αποζημείωση

Το μέλος του site ευθύνεται απέναντι στο site και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του site με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του Ιστότοπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Ιστότοπου.

Κανόνες Ιστότοπου

Απαγορεύεται το SPAM ( διαφήμιση ή δυσφήμιση άλλων chat, websites κτλ)

Δε βγάζουμε στην κεντρική οθόνη (main) προσωπικά στοιχεία όπως MSN, τηλέφωνα, e-mail, κτλ.

Δε βγάζουμε στην κεντρική οθόνη (main) prive συνομιλίες.

Δεν κάνουμε flooding στην κεντρική οθόνη. Flood είναι όταν ένα μέλος επαναλαμβάνει την ίδια πρόταση και την εμφανίζει συνεχόμενα στο main.

Δεν μπαίνουμε και βγαίνουμε από το ιστότοπο συνεχόμενα, είναι κουραστικό.

Απαγορεύεται αυστηρώς η προβολή άσεμνου περιεχομένου στις κάμερες.

Aν κάποιο μέλος δημιουργεί συνεχόμενα προβλήματα, ο Ιστότοπος έχει δικαίωμα να κάνει διαγραφή του ονόματός του και οι διαχειριστές έχουν δικαίωμα να κάνουν την χρήση της εντολής Kick ή Ban

Οι παραπάνω κανόνες ισχύουν για όλα τα μέλη και τους διαχειριστές.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τον Ιστότοπο, να ρωτάτε τους διαχειριστές. Αυτοί διακρίνονται με το

Διακριτικό Μ(moderator) ή το A(Administrator) που έχουν δίπλα από το Nickname τους. Θα είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν.

Τα μέλη με την εγγραφή τους και την είσοδό τους στον Ιστότοπο αυτομάτως αποδέχονται τους πιο πάνω κανόνες.

Για όποια βοήθεια σχετικά με τον Ιστότοπο ρωτηστε στο κεντρικό η prive (πριβέ) κάποιον Mod (M) ή Admin (A), Είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν σε κάθε απορία σας.

Εξωτερικές Συνδέσεις

Το site μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το site για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί το μέλος που τους ακολουθεί.